Abstract

Reviews Caplletra 56 (Spring, 2014):

Pep Vila, ressenya de Marinela Garcia Sempere i M. Àngels Llorca Tonda (ed.), Vides medievals de sants; difusió, tradició i llegenda, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana («Symposia Philologica», 22), 2012, 207 pp.

Vicent Josep Escartí, ressenya de Gestes dels comtes de Barcelona i reis d'Aragó. Gesta comitum Barchinone et regum Aragonie, edició i introducció de Stefano M. Cingolani; traducció i notes de Robert Àlvarez Masalias. Santa Coloma de Queralt, Obrador Edèndum / Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, 2012, 307 pp.

Eduard Baile López, ressenya de Rafael Alemany Ferrer i Francisco Chico Rico (ed.), Literatures ibèriques medievals comparades / Literaturas ibéricas medievales comparadas, Alacant, Universitat d'Alacant / Sociedad Española de Literatura General y Comparada (SELGYC), 2012, 429 pp.

Jaume Guiscafré, ressenya d'Antoni Serrà Campins, Set estudis de literatura oral, Palma, Lleonard Muntaner Editor, 2012, 336 pp.

Llorenç Soldevila i Balart, ressenya de Rafael Roca (ed.), Teodor Llorente, cent anys després, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana («Sympsia Philologica», 23), 2012, 287 pp.

Joaquim Martí Mestre, ressenya de Josep Martines, El valencià del segle XIX: el lèxic. L'aportació al Diccionario valenciano de Josep Pla i Costa, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2012, 426 pp.

Aina Monferrer Palmer, ressenya d'Ona Domènech Bagaria, Traduir del castellà al català. Més enllà de la intercomprensió, Barcelona, Editorial UOC («Col·lecció Manuals Humanitats»), 2012, 103 pp.

Antoni Maestre, ressenya de Vicent Salvador (ed.), L'ull despert. Anàlisi crítica dels discursos d'avui, València, Edicions 3i4, 2012, 365 pp.

Josep Lluís Martos, ressenya de Peter Cocozzella, Text, Translation, and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's «Tragèdia de Caldesa», a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal, Lewiston/Queenston/Lampeter, The Edwin Mellen Press, 2012, 251 pp.

Miquel Nicolás, ressenya de Xavier Laborda, El anzuelo de Platón. Cómo inventan los lingüistas su historia, Barcelona, Editorial UOC, 2013, 183 pp.

Back to Top

Document information

Published on 01/01/14
Accepted on 01/01/14
Submitted on 01/01/14

Volume 29, Issue 1, 2014
DOI: 10.7203/caplletra.56.8934
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?