Resum

Ressenyes del Caplletra 57 (Tardor, 2014): Lluís Cabré: Bernat Metge, ‘The Dream’ of Bernat Metge / Del Somni d’en Bernat Metge, translated into English by Antonio Cortijo Ocaña and Elisabeth Lagresa, with an introduction and notes by Antonio Cortijo Ocaña, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2013, 193 pp. Josep Soler-Carbonell: Àngels Massip-Bonet & Albert Bastardas-Boada (eds.), Complexity Perspectives on Language, Communication and Society, Berlín/Heidelberg, Springer-Verlag, 2013, 255 pp. Núria Silleras Fernández: Germà Colón Domènech (ed.), Els escriptors valencians del segle XV, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, Servei de Comunicació i Publicacions, 2013, 257 pp. Josep Martines i Peres / Jordi M. Antolí Martínez: Pere Navarro Gómez, El parlar de Cambrils, Cambrils/Valls, Ajuntament de Cambrils / Cossetània, 2012, 520 pp. Josep Daniel Climent: Santi Vallés Casanoves, Acció Valenciana (1930-1931). La consciència desvetlada, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2008, 474 pp. Josep Martines i Peres / Jordi M. Antolí Martínez Andreu Bosch i Rodoreda, El lèxic alguerès de l’agricultura i la ramaderia entre els segles XVII i XVIII, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2012, 290 pp. Joan Ferrer: Antoni Ferrando Francés, Sant Vicent Ferrer en la historiografia, la literatura, l’hagiografia i l’espiritualitat al segle XV, València, Institució Alfons el Magnànim, 2013, 225 pp. Josep Besa Camprubí: Pilar Alonso, A multi-dimensional approach to discourse coherence: from standard­ness to creativity, Berna, Peter Lang, 2014, 247 pp. Pere Císcar: Jordi Marrugat, Aspectes de la poesia catalana de la modernitat, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2013, 558 pp. Jordi Sánchez Martí: Albert Lloret, Printing Ausiàs March: Material Culture and Renaissance Poetics, Madrid, Centro para la Edición de los Clásicos Españoles / Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 2013, 316 pp.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top
GET PDF

Document information

Published on 01/07/14
Accepted on 01/07/14
Submitted on 01/07/14

Volume 29, Issue 2, 2014
DOI: 10.7203/caplletra.57.7187
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?