Abstract

Reviews Caplletra 54 (Spring, 2013)

Héctor Càmara i Sempere, ressenya d'Eulàlia Miralles (ed.), Del Cinccents al Setcents. Tres-cents anys de literatura catalana, Edicions Vitel·la («Philologica: Sèrie Estudis»), Bellcaire d'Empordà, 2011, 574 pp.

Mateu Rodrigo Lizondo, ressenya de La novel·la de Joanot Martorell i l'Europa del segle xv. Actes del Congrés Internacional (València, 14-18 setembre de 2010), coordinat per Ricard Bellveser. I tom en 2 vols., València, Diputació de València / Institució Alfons el Magnànim, 2011, 743 pp.

Montserrat Piera, ressenya de Robert Archer, La cuestión odiosa: La mujer en la literatura hispánica tardomedieval. Trad. Marion Coderch Barrios. València, Diputació de València / Institució Alfons el Magnànim, 2011.

Kenneth Brown, ressenya de Joan Santanach et alii, Llengua i literatura. Barcelona 1700, Barcelona, Ajuntament de Barcelona / Editorial Barcino, 2011, 287 pp.

M. Àngels Francés Díez, ressenya d'Arnau i Segarra, Pilar & Luisa Cotoner Cerdó, Els subjectes de l'alteritat. Estudis sobre la narrativa de Carme Riera, Barcelona/Palma, Edicions UIB / Publicacions de l'Abadia de Montserrat / Institut d'Estudis Baleàrics (col·lecció «Miquel dels Sants Oliver», núm. 41), 193 pp.

Laia Climent, ressenya de M. Àngels Francés Díez, Montserrat Roig: feminisme, memòria i testimoni, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012, 216 pp.

Miquel Nicolás, ressenya de Vicent Pitarch, Pompeu Fabra, l'autoritat admirada pel valencianisme, Benassal, Fundació Carles Salvador, 2011, 149 pp.

Salvador Climent, ressenya de M. Teresa Ynglés, El datiu en català: una aproximació des de la lingüística congnitiva, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011, 335 pp.

Amadeu Viana, ressenya de Lluís Payrató & Josep M. Cots (ed.), The pragmatics of Catalan, Berlin, De Gruyter, 2011, 391 pp.

Back to Top

Document information

Published on 01/01/13
Accepted on 01/01/13
Submitted on 01/01/13

Volume 28, Issue 1, 2013
DOI: 10.7203/caplletra.54.8938
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?