Abstract

Reviews Caplletra 55 (Autumn, 2013)

Henry Ettinghausen, ressenya de Gabriel Andrés, Relaciones de fiestas barrocas: Valencia. Textos y estudios, Editorial Académica Española, Saarbrücken, 2011, 277 pp.

Joan Borja i Sanz, ressenya de Vicent Simbor, Joan Fuster: el projecte de normalització del circuit literari, València, Publicacions de la Universitat de València, 2012, 312 pp.

Brauli Montoya Abat, ressenya de María Victoria Navas Sánchez-Élez, El barranqueño. Un modelo de lenguas en contacto, Madrid, Editorial Complutense / Centro de Lingüística da Universidade de Lisboa, 2011, 319 pp.

Ronald E. Surtz, ressenya de Bernat Metge, Book of Fortune and Prudence. Introduced and translated by David Barnett. Barcelona, Barcino / Woodbridge, Tamesis, 2011, 87 pp.

Jordi Antolí, ressenya d'Antoni Ferrando (ed.), Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa, novel·la cavalleresca anònima dle segle xv en llengua catalana. Linguistic and Cultural Studies on Curial e Güelfa, a xvth century anonymous chivalric romance in Catalan language, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company («Series Ivitra Research in Linguistics and Literarture», 3), 2012, xxi + 1193 pp.

Vicent Simbor Roig, ressenya de Pere Molas, Eulàlia Duran i Josep Massot  (directors), Diccionari biogràfic de l'Acadèmia de Bones Lletres, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres / Fundació Noguera, 2012, 503 pp.

Eulàlia Miralles, ressenya d'Estela Pérez Bosch, Los poetas valencianos del Cancionero general (Valencia, 1511 y 1514), València, Institució Alfons el Magnànim / Diputació de València, 2011, 671 pp.

Rafael Alemany Ferrer, ressenya de Rosa Navarro Durán, El Tirant lo Blanc i la seva presència en el Lazarillo de Tormes i en les novel·les de Cervantes, traducció de Maria Pilar Perea, Castelló / Barcelona, fundació Germà Colón Domènech / Publicacions de l'Abadia de Montserrat («Col·lecció Germà Colón d'Estudis Filològics»), 2011, 145 pp.

Back to Top

Document information

Published on 01/07/13
Accepted on 01/07/13
Submitted on 01/07/13

Volume 28, Issue 2, 2013
DOI: 10.7203/caplletra.55.8937
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?