Abstract

Reviews Caplletra 52 (Spring, 2012)

Mariona Iribarren Nadal, ressenya de Francesc Noguet i Mireia Sopena (coord.), «Col·lecció Argumenta», Vilanova i la Geltrú, El Cep i la Nansa Edicions, 2005-2011.

Dolors Bramon, ressenya de Carme Barceló, Noms aràbics de lloc, Alzira, Bromera, 2010, 162 pp.

Carme Arronis i Llopis, ressenya de Tomàs Martínez Romero, La literatura profana i el Cançomer satírich valencià, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2010, 160 pp.

Antoni Biosca i Bas, ressenya de Héctor Càmara i Sempere, La Mare de Déu en el Flos Sanctorum romançat (1494), Alacant, Publicacions de la Universitat d'Alacant, 2009, 246 pp.

Gabriel Sansano, ressenya de Josep M. Domingo & Rosa Cabré (ed.), C'est ça le Théâtre! Josep Yxart i el teatre del seu temps, Lleida, Punctum & Grup d'Estudi de la Literatura del Vuit-cents (Col·lecció «El Vuit-cents», 3), 2009, 385 pp.

Ona Domènech Bagaria, ressenya d'Eusebi Coromina i Josep M. Mestres (curadors), Aspectes de terminologia, neologia i traducció, Barcelona, Societat Catalana de Terminologia / Universitat de Vic, 2010, 166 pp.

Josep Ysern, ressenya de Bernat Metge, El Llibre de Fortuna e Prudència, edició crítica de Miquel Marco, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, 2010, 240 pp.

Ramon Mora Galbis, ressenya de Jaume I, Llibre del feits del rei en Jaume. Pròleg: Pere Maria Orts. Estudis i edició: Antoni Ferrando i Francés / Vicent Josep Escartí Soriano, 2 vol. València, Acadèmia Valenciana de la Llengua («Col·lecció Facsímils», 5), 2009, 469 pp. + facsímil.

Rafael Roca, ressenya Diccionari de Josep Bernat i Baldoví (1809-1864) en el seu context històric, Joaquim Martí Mestre, València, Denes editorial, 2011, 717 pp.

Peter Cocozzella, ressenya de Josep Guia i Marín, Ficció i realitat a l'Espill: Una perspectiva fraseològica i documental, València, Publicacions de la Universitat de València, 2010, 260 pp.

Helena Guzmán, ressenya de Julià Butinyà Jiménez & Antonio Cortijo Ocaña (ed.), L'Humanisme a la Corona d'Aragó (en el context hispànic i europeu), Potomac (Maryland), («Scripta Humanistica», 165; «Catalan Series», I), 2011, 475 pp.

Back to Top

Document information

Published on 01/01/12
Accepted on 01/01/12
Submitted on 01/01/12

Volume 27, Issue 1, 2012
DOI: 10.7203/caplletra.52.8940
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?