Abstract

Reviews Caplletra 53 (Autumn, 2012)

Aina Monferrer Palmer, ressenya del «Monogràfic sobre Vicent Andrés Estellés», Reduccions. Revista de poesia (publicació trimestral), número 98/99, Universitat de Vic, 2011.

Ramon Baldaquí Escandell, ressenya de Vicent-Josep Escartí, Jaume Bleda i l'expulsió dels moriscos valencians, València, Fundació Bancaixa, 2009, 333 pp.

Antònia Ramon Villalonga, ressenya de Carme Gregori, Anotacions al marge. Els aforismes de Joan Fuster, València, Publicacions de la Universitat de València, 2011.

Joan Castaño, ressenya de Jordi Roca i Rovira, La Processó de Verges. Text de l'obra, Girona, Diputació de Girona (Col·lecció «Josep Pla», 26), 2011, 145 pp.

Marta Castaño Trias, ressenya de Lluís del Milà, El cortesano. Edició i text introductori a cura de Vicent Josep Escartí, València, Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, 2010, 464 pp.

Joaquim Martí Mestre, ressenya de Germà Colón Doménech, Lexicografia, lèxic i crítica textual, Castelló / Barcelona, Fundació Germà Colón Doménech / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011, 429 pp.

Antonio Cortijo, ressenya d'Isabel de Villena, Vita Christi. Vicent J. Escartí edició, estudi, notes i glossari, València, Institució Alfons el Magnànim, 2011, 605 pp.

Marta Font i Espriu, ressenya de Fabrice Corrons & Sandrine Frayssinhes Ribes (coord.), Lire Carme Riera. À propos de «La meitat de l'ànima» / Llegir Carme Riera. A propòsit de «La meitat de l'ànima», Éditions de la Tour Gile, 2010, 347 pp.

Antoni Maestre, ressenya de F. Carbó, C. Gregori, G. López Pampló, R. X. Rosselló & V. Simbor, La literatura davant del mirall. Ironia i metaliteratura en l'època contemporània, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011, 208 pp.

Josep Martines, ressenya de Germà Colón & Antoni Ferrando, Les 'Regles d'esquivar vocables' a revisió, València/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011, 316 pp.

Back to Top

Document information

Published on 01/07/12
Accepted on 01/07/12
Submitted on 01/07/12

Volume 27, Issue 2, 2012
DOI: 10.7203/caplletra.53.8939
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?