Abstract

Reviews Caplletra 49 (Autumn, 2010)

Gabriel Sansano, ressenya de Paula A. Sprage, El Europeo (Barcelona, 1823-1824): Prensa, Modernidad y Universalismo, Madrid / Frankfurt am Main, Iberoamericana/Vervuert, 2009, «La cuestión palpitante, los siglos XVIII y XIX en España», núm. 10 364 pp. d'estudi, índexs i notes preliminars més 947 pàgines amb la reproducció facsímil d'El Europeo. Pròleg de Carme Riera.

Maria Barceló Crespí, ressenya de Gabriel Ensenyat Pujol, Jaume I. E rei que forjà una corona, Palma, Ajuntament de Palma («Biografies de mallorquins», 24), 2009, 111 pp.

Carme Barceló, ressenya d'Amalia Zomeño, Catálogo de los manuscritos árabes de la Biblioteca de Montserrat, Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Publicacions de l'Abadia de Montserrat («Orientalia Montserratensia», 4), 2009, 135 pp. i làm.

Llum Bracho Lapiedra, ressenya de Heike van Lawick, Manual de traducció alemany-català, Vic, Eumo («Biblioteca de Traducció i Interpretació»), 2009.

Marion Coderch, ressenya de Robert Archer, Lo cor salvatge: indagacions sobre Ausiàs March, València, Institució Alfons el Magnànim / Diputació de València, 2009, 185 pp.

Vicent Josep Escartí, ressenya de Gabriel Sansano, Un cabàs de rialles. Entremesos i col·loquis dramàtics valencians del segle XVIII. Edició i pròleg, Valls, Cossetània («Biblioteca de Tots colors», 4), 2009, 206 pp.

Maria Estellés, ressenya de María Pilar Garcés Gómez, La organización del discurso: marcadores de ordenación y reformulación, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 170 pp.

Rosa Estopà, ressenya de Xavier Rull, Els estrangerismes del català. Com són i per què en tenim. Una aproximació social i lingüística, Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, 2009, 150 pp.

Isabel Marcillas Piquer, ressenya d'El País de les Meravelles: un espai dramatúrgic en costrucció, Dramatúrgia al País de les Meravelles?, «I Simposi sobre el teatre infantil i juvenil», edició a cura de Francesc Foguet i Núria Santamaria, Lleida, Punctum / GELCC, 2008, 180 pp.

Joaquim Martí Mestre, ressenya de Rafael Alemany (dir.), Diccionari del lèxic de les poesies d'Ausiàs March, Paiporta (València), Denes, 2008, 341 pp.

Maite Monar van Vliet, ressenya de Joan R. Veny-Mesquida, Jordi Malé i Andratx Badia (ed.), Lectures de literatura catalana contemporània. Noves aproximacions, Lleida, Aula Màrius Torres, 2009, 140 pp.

Josep E. Rubio, ressenya de Ramon Llull, Romanç d'Evast e Blaquerna. Edició crítica d'Albert Soler i Joan Santanach, Palma, Nova Edició de les Obres de Ramon Llull, VIII. Patronat Ramon Llull, 2009, 709 pp.

Gonçal López-Pampló, ressenya de Frederic Barberà, Gabriel Miró and Catalan Culture.  The Forging of Literaty Language in the Context of his Poetics, Nova Orleans, University Press of the South, 2004, 294 pp.

Jeroni Méndez, ressenya de Margalida Pons et alii (ed.), Escriptures contemporànies: Baltasar Porcel i la seva obra, Barcelona, Universitat de les Illes Balears / PAM, 2009, 450 pp.

Francesc Pérez i Moragon, ressenya de Josep Massot i Muntaner, Aportacions a la història de la guerra civil a Mallorca, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2009, 211 pp.

Ana Muñoz, ressenya de Xavier Macià et alii (coord.), Les revistes literàries a la Catalunya d'entreguerres. Crítica, recepció, traducció, Lleida, Aula Màrius Torres / Pagès Editors, 2008, 190 pp.

Carlos Hernández Sacristán, ressenya de Pilar Ordóñez López, Miseria y esplendor en la traducción. La influencia de Ortega y Gasset en la traductología contemporánea, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2009, 284 pp.

Back to Top

Document information

Published on 01/07/10
Accepted on 01/07/10
Submitted on 01/07/10

Volume 25, Issue 2, 2010
DOI: 10.7203/caplletra.49.8943
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?