Abstract

Reviews Caplletra 46 (Spring, 2009)

Rafael Roca, ressenya de Magí Sunyer Moliné, Els mites nacionals catalans, Vic, Eumo Editorial / Societat Verdaguer, 2006, 325 pp.

Maria Conca, ressenya de Heike van Lawick, Metàfora, fraseologia i traducció. Aplicació als somatismes en una obra de Bertolt Brecht, Aacehn, Shaker, 2006, 289 pp.

Joan M. Perujo, ressenya de Rafael Beltrán, Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell, Madrid, Síntesis, 2006. I ressenya de Rafael Alemany, Introducció al Tirant lo Blanc, Alzira, Bromera & Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2007.

Margarida Bassols i Puig, ressenya de Neus Nogué Serrano, La dixi de persona en català, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2008.Josep Daniel Climent, ressenya de Rafael Roca Ricart, Teodor Llorente, líder de la Renaixença valenciana, València, Publicacions de la Universitat de València, 2007, 430 pp.

Ferran Robles i Sabater, ressenya de Vicent Salvador & Laia Climent (ed.), El discurs prefabricat II. Fraseologia i comunicació social, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2006, 353 pp.

María del Carmen Horno Chéliz, ressenya d'Àngel López García, The Neural Basis of Language, München, LINCOM Studies in Neurolinguistics, 2007, 28 pp.

Joaquim Martí Mestre, ressenya de Carsten Sinner & Andreas Wesch (ed.), El castellano en las tierras de habla catalana, Madrid / Frankfurt am Main, Iberoamericana/Vervuert, 2008.

Montserrat Corretger, ressenya de F. Carbó, C. Gregori, G. Lluch, R. X. Rosselló & V. Simbor, El bricolatge literari. De la paròdia al pastitx en la literatura catalana contemporània, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2008.

Antoni Ferrando, ressenya de Javier Elvira, Inés Fernández-Ordóñez, Javier García González & Ana Serradilla Castaño (ed.), Lenguas, reinos y dialectos en  la Edad Media ibérica. La construcción de la identidad. Homenaje a Juan Ramón Lodares, Madrid, Iberoamericana/Vervuert, 2008, 576 pp.

Back to Top

Document information

Published on 01/01/09
Accepted on 01/01/09
Submitted on 01/01/09

Volume 24, Issue 1, 2009
DOI: 10.7203/caplletra.46.8946
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?