Abstract

Reviews Caplletra 47 (Autumn, 2009)

Núria Alturo, ressenya d'Ángeles Carrasco Guitiérrez (ed.), Tiempos compuestos y formas verbales complejas, Madrid / Frankfurt am Main, Iberoamericana/Vervuert, 2008, 548 pp.

Carme Bach Martorell, ressenya d'Anna Matamala Ripoll, Interjeccions i lexicografia. Anàlisi de les interjeccions d'un corpus audiovisual i proposta de representació lexicogràfica, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2008, 472 pp.

Maria Dasca, ressenya de Xosé Aviñoa, Eusebio Ayensa, Rosa Cabré, Mireia Campabadal, Carles Garriga, Eulàlia MIralles, Formes modernes de l'èpica, Santa Coloma de Queralt, Obrador Edèndum, 2006, pp. 166.

Carme Gregori, ressenya de Josep Massot i Muntaner, Escriptors i erudits contemporanis. Vuitena sèrie, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2008. I ressenya de Josep Massot i Muntaner, Menorca, dins el dominó mediterrani (1936-1939), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2009.

Gonçal López-Pampló, ressenya de Frederic Barberà, Batasar Porcel o l'òptica aberrant sobre el món. Prosa de ficció (1958-2004), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007, 224 pp.

Anna Marí Aguilar, ressenya de F. Foguet i B. Sansano (ed.), Teatre, passions i (altres) insolències. Lectures sobre la dramatúrgia de Manuel Molins, València, Universitat de València («Col·lecció Teatro Siglo XXI»), 2008, 466 pp.

Jerónimo Méndez, ressenya d'Anna Alberni (ed.), Speculum al foder, Girona, Vitel·la, 2007, 137 pp.

Pura Santacreu Berenguer, ressenya de Jordi Malé, Carles Riba i la traducció, Lleida, Punctum & Trilcat («Quaderns, 1), 2006.

Xavier Ferré Trill, ressenya de Rafael Roca, La Renaixença i la Ruta del Cister. L'aplec de catalans, mallorquins i valencians a Poblet, Santes Creus, Valls i Tarragona (1882), Valls, Cossetània Edicions, 2008, 141 pp.

Lluís Ramon Ferrer, ressenya de Ramon Soler, Doctrina compendiosa, Curt Wittlin (ed.), València, Denes («Col·lecció Bàsica», 9), 2008, 149 pp.

Rafael Roca, ressenya de Joan Mas i Vives, La construcció d'una identitat. El debat ideològic i cultural entorn de J. M. Quadrado i J. Ll. Pons i Gallarza, Palma, Lleonard Muntaner editor («Temps Obert», 10), 2008, 245 pp.

Back to Top

Document information

Published on 01/07/09
Accepted on 01/07/09
Submitted on 01/07/09

Volume 24, Issue 2, 2009
DOI: 10.7203/caplletra.47.8945
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?