Abstract

Reviews Caplletra 45 (Autumn, 2008)

Lluís Gimeno Betí, ressenya de Joan Coba Femenia, Els adjectius possessius; teoria i alguns problemes d'ús, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat («Textos i Estudis de Cultura Catalana», 101), 2005, 237 pp.

Joaquim Martí Mestre, ressenya d'Antoni Ferrando & Miquel Nicolás, Història de la llengua catalana, Barcelona, Pòrtic Editorial / UOC, 2005, 540 pp.

Àngels Campos, ressenya de Teresa Cabré & Josefa Gómez de Enterría, La enseñanza de los lenguajes de especialidad. La simulación global, Madrid, Gredos, 2006, 164 pp.

Joan Castaño, ressenya de Francesc Massip & Lenke Kovács, El baile: conjuro ante la muerte. Presencia de lo macabro en la Danza y la Fiesta Popular, Ciudad Real, CIOFF España, 2004, 210 pp., més il·lustracions.

Josep M. Castellà Lidon, M. Josep Cuenca, La connexió i els connectors. Perspectiva oracional i textual, Vic, Eumo, 2006, 222 pp.

Maria Bayarri, ressenya de Franceesco Ardolino, Una literatura entre el dogma i l'heretgia. Les influències de Dante en l'obra de Joan Maragall, Barcelona, Editorial Cruïlla / Fundació Joan Maragall Cristianisme i Cultura, 2006, 139 pp.

Back to Top

Document information

Published on 01/07/08
Accepted on 01/07/08
Submitted on 01/07/08

Volume 23, Issue 2, 2008
DOI: 10.7203/caplletra.45.8947
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?