Abstract

Reviews Caplletra 39 (Autumn, 2005)

Carme Gregori, Francesco Ardolino, La solitud de la paraula. Estudi sobre l'obra narrativa de Jordi Sarsanedas, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004, 361 pp.

Miquel Visa, ressenya sobre Vicent Santamaria de Mingo, El pensament de Salvador Dalí en el llindar dels anys trenta, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I («Col·lecció Estudis Filològics», 20), 2005, 315 pp.

Grabriel Sansano, ressenya de François Suréda, Le Théâtre dans la Société Valencienne du XVIIIe siècle, Perpinyà, Presses Universitaires de Perpignan, 2004, 631 pp.

Neus Real, ressenya de Vicent Simbor Roig, La narrativa catalana del segle XX, Alzira, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Edicions Bromera («Biblioteca Essencial», 6), 2005, 125 pp.

Back to Top

Document information

Published on 01/07/05
Accepted on 01/07/05
Submitted on 01/07/05

Volume 20, Issue 2, 2005
DOI: 10.7203/caplletra.39.8961
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?