Abstract

Reviews Caplletra 31 (Autumn, 2001)

Josefina Carrera i Sabaté, ressenya de Joaquim Viaplana, Entre la dialectologia i la lingüística, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1999.

Biel Sansano, ressenya de Ramon X. Rosselló, Anàlisi de l'obra teatral (Teoria i pràctica), pròleg d'Antoni Tordera, València/Barcelona, IIFV/PAM, 1999, 256 pp.

Júlia Todolí, ressenya de Mercè Lorente, Núria Alturo , Emili Boix, Maria-Rosa Lloret & Lluís Payrató (ed.), La gramàtica en l'estudi de la variació, Barcelona, PPU, 2001.

Joaquim Espinós, ressenya de Ferran Carbó, Dolores Jiménez, Elena Real i Ramon X. Rosselló (ed.), Les literatures catalana i francesa: postguerra i "engagement", Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000.

Laia Arenas, ressenya de Joan Júlia i Muné (ed.), L'ensenyament del català com a L2: de la teoria a la pràctica, Lleida, Universitat de Lleida, 2000, 228 pp.

Back to Top

Document information

Published on 01/07/01
Accepted on 01/07/01
Submitted on 01/07/01

Volume 16, Issue 2, 2001
DOI: 10.7203/caplletra.31.8969
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?