Resum

En aquest article volem comentar dos poemes catalans la temàtica dels quals està relacionada amb el simbolisme dels colors. Ambdós es troben a un manuscrit del segle XVII que es conserva a l’Arxiu Municipal de Palma. Per enfocar d’una manera adequada la nostra anàlisi, parlarem breument sobre els significats que en diferents èpoques s’ha atribuït als colors i donarem una sèrie d’exemples per mostrar com ha estat expressada aquesta temàtica, cosa que ens permetrà també donar suport a la nostra interpretació. Un dels poemes que comentarem, fragmentari, està clarament influenciat per una composició del Cancionero de Baena. Entre els nostres objectius destaca l’interès de comprovar fins a quin punt el simbolisme d’aquests poemes concorda amb el dels exemples.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 04/10/22
Accepted on 04/10/22
Submitted on 04/10/22

Volume 37, Issue 2, 2022
DOI: 10.7203/caplletra.73.24631
Licence: Other

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?