Resum

En aquest article es presenten els resultats obtinguts a partir de dos exercicis enfocats a avaluar la implantació de la normativa dels relatius en discursos planificats. L’article analitza els resultats parcials d’una recerca que s’emmarca en l’ús que fa dels relatius la mostra estudiada (26 individus catalanoparlants de 1r curs de Traducció i Interpretació) i la percepció que se’n té. Els resultats han permès extreure les conclusions següents: (a) la implantació de la normativa pel que fa als relatius utilitzats és «alta» (de les 520 respostes analitzades, el 86,9 % són normatives oficials); (b) en el 50 % dels ítems, la implantació de la normativa ha resultat «molt alta», i (c) destaca la implantació «molt baixa» de les solucions oficials en una frase com "L’assumpte […] requereix una gestió ben planificada fins a l’últim detall, la qual gestió, per tant, no pot ser confiada sinó a una persona de confiança […]". L’anàlisi dels exercicis també ha fet possible destriar les formes lingüístiques amb un grau d’habitualitat molt alt o molt baix: per exemple, la mostra ha preferit "a qui" com a relatiu amb funció de complement indirecte. Finalment, també és destacable l’aportació d’aquest article pel que fa a la normativitat de "qui" quan fa de complement directe i va precedit de preposició: "L’home a qui vam veure continua desaparegut."

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 31/03/14
Accepted on 31/03/14
Submitted on 31/03/14

Volume 29, Issue 1, 2014
DOI: 10.7203/caplletra.56.6783
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?