Resum

Aquest article fa un seguiment del tractament literari de la mort de la primera filla del poeta Vicent Andrés Estellés en la producció escrita durant el primer any des de la mort, és a dir, des de la primavera de 1956 fins a la de 1957. Aquest període abraça textos d’algunes obres significatives com, entre d’altres, «Primera soledad», «La nit», «Llibre d’exilis» o el tercer poema de «Coral romput». La ficcionalització literària d’aquesta vivència biogràfica condiciona i determina no sols la vida de l’autor sinó també la producció poètica del període.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 30/09/13
Accepted on 30/09/13
Submitted on 30/09/13

Volume 28, Issue 2, 2013
DOI: 10.7203/caplletra.55.6779
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?