Resum

Aquest article exposa, en primer lloc, les relacions entre l’escriptor sicilià Tomasi di Lampedusa i el mallorquí Llorenç Villalonga. L’anàlisi de les afinitats i les divergències estilístiques entre els dos autors té com a objectiu l’estudi descriptiu de la traducció catalana de la novel·la Il Gattopardo, a fi de destacar les estratègies adoptades pel traductor Villalonga i els canvis que suposen en comparació amb l’original. L’estudi intenta buscar les raons dels canvis en la poètica pròpia del traductor i arriba a la conclusió que, en la traducció de Il Gattopardo, va tenir un pes notable el diferent plantejament estilístic entre els dos autors: gras i barroc, Lampedusa; prim i essencial, Villalonga. Aquesta diferència porta l’escriptor mallorquí a adaptar l’obra mestra lampedusiana a l’estil propi, rebutjant i escurçant els excessos de l’escriptor sicilià.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 31/03/13
Accepted on 31/03/13
Submitted on 31/03/13

Volume 28, Issue 1, 2013
DOI: 10.7203/caplletra.54.4462
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?