Abstract

 

L’objectiu de la pensió de jubilació és proporcionar un flux d’ingressos adequat durant el període de jubilat. Convencionalment l’adequació de la pensió s’analitza mirant si el pensionista manté el seu estàndard de vida i, per això, s’utilitzen indicadors com la taxa de reemplaçament teòrica, la ràtio de benefici i la taxa de reemplaçament mitja bruta.       

En aquest treball es parteix de la informació anual que proporciona l’enquesta de pressupostos familiars, en relació a les despeses de consum així com d’altres característiques relacionades amb les condicions de vida de les llars. Es classifiquen els pensionistes en tres grups depenen de la seva estructura de despesa i s’estima la corrent d’ingressos i despeses al llarg de tota l’etapa com pensionista jubilat. Aquests fluxos són els que permeten construir una mesura alternativa a les mesures tradicionals, que incorpora una aproximació prospectiva. 

. 

Back to Top

Document information

Published on 12/12/17
Submitted on 07/11/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

4

Views 40
Recommendations 2

Share this document