Resum

El poema «Triumphus Valentinus» del valencià Josep Ignasi Barberà, obra encara inèdita i poc coneguda, està format per més de cinc mil hexàmetres llatins que narren la presa de Valencia per part del rei Jaume I. Es tracta d’un poema de principi del segle XVIII, amb característiques pròpies del gust neoclàssic i preil·lustrat, on coincideixen l’interès per la història valenciana, la tradició clàssica grecoromana i el reflex del canvi dinàstic a la corona hispànica. El model estètic seguit per l’autor és clarament l’«Eneida» de Virgili, tant per forma com per contingut. Malgrat l’interès mostrat per autors coetanis com Gregori Maians, l’obra ha passat pràcticament desapercebuda.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 30/09/13
Accepted on 30/09/13
Submitted on 30/09/13

Volume 28, Issue 2, 2013
DOI: 10.7203/caplletra.55.6772
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?