Resum

Aquest article es proposa d’inventariar i analitzar els hispanismes registrats en el diccionari Labèrnia que posteriorment foren exclosos del català normatiu codificat per Pompeu Fabra. Considerant que el diccionari de Labèrnia és el més important dels que es feren abans de l’esmentada codificació i que fou el diccionari de referència de la societat culta catalana del segle XIX, l’anàlisi d’aquests hispanismes ens permet d’entendre les concepcions del lèxic català que tenia aquella societat i el canvi revolucionari que representa l’acció codificadora i depuradora de Fabra.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top
GET PDF

Document information

Published on 30/11/17
Accepted on 30/11/17
Submitted on 30/11/17

Volume 32, Issue 2, 2017
DOI: 10.7203/caplletra.63.10392
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?