Resum

L’article s’insereix en la tradició d’estudis sobre els sabers i les creences del professorat que indaguen en les concepcions sobre l’ensenyament i l’aprenentatge com a punt de referència per a la planificació de la millora dels criteris d'intervenció a les aules. Recull dos estudis paral·lels que pretenen conèixer la cognició i les pràctiques dels docents en relació amb l’ensenyament de la gramàtica, un sobre una mostra de professorat de primària i de secundaria encarregat de l’ensenyament del català i el castellà, i un altre sobre una mostra de professorat de català com a segona llenguaen l'àmbit de l'ensenyament d'adults. En tots dos casos, les respostes a un qüestionari sobre el paper de la gramàtica en l’ensenyament de la llengua i sobre les pràctiques habituals permeten establir una tipologia en què es distingeixen perfils docents diferenciats.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top
GET PDF

Document information

Published on 30/11/17
Accepted on 30/11/17
Submitted on 30/11/17

Volume 32, Issue 2, 2017
DOI: 10.7203/caplletra.63.10397
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Times cited: 1
Views 4
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?