Resum

Hi ha indicis, tant comparatius com interns, que el sistema de tres gèneres gramaticals (masculí, femení, neutre) present en la majoria de les llengües indoeuropees antigues és fruit d’un desenvolupament recent (en termes de cronologia relativa). No obstant això, els detalls d’aquest desenvolupament i la contribució de les llengües indoeuropees de la branca anatòlica al seu estudi són encara objecte de controvèrsia. En aquest article es traça un estat de la qüestió i s’intenta suggerir diferents escenaris per a la gènesi i evolució de la categoria de gènere en indoeuropeu.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 31/03/13
Accepted on 31/03/13
Submitted on 31/03/13

Volume 28, Issue 1, 2013
DOI: 10.7203/caplletra.54.4467
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?