Abstract

En els darrers anys la crítica historiogràfica envers la representació dels mossàrabs com a factors de continuïtat identitària, religiosa i lingüística ha estat objecte d’un canvi important. L’atenció ja no es dirigeix tant a la capacitat de pervivència de les estructures [...]

Abstract

Aquest treball proposa una metodologia per a poder discriminar els graus de formalitat d’un text en confrontació amb uns altres. L’anàlisi es basa en dues parts. En la primera, estudiem característiques lingüístiques que es mostren més sensibles per a assenyalar el grau [...]

Abstract

This paper shows, based on historical data, how in the Middle Ages, in spite of the Castilian influence which can be seen in documents, Aragonese speakers had an awareness of the difference between their language and Spanish.

Abstract

The paper deals first with those bibliographic sources concerning the relationship between Catalan and Aragonese lexis, analyzling the use of the two vulgar tongues in contact made by sources from the Aragonese area. Then, there is a study of a number of code-switching phenomena in [...]