Abstract

El Món s’enfronta a un canvi de paradigma on el sistema energètic centenari, centralitzat, fòssil,  nuclear i contaminant  pot donar pas a un nou model distribuït, digital, democràtic i renovable. Som davant d’una transició [...]