Abstract

Aquest article constitueix un estudi de les activitats més rellevants i la posició ideològica de Nicolau Primitiu Gómez Serrano al voltant del català de València: fixació de la toponímia del País Valencià, defensa i difusió de les Normes de Castelló, reivindicació de [...]

Abstract

La toponímia no és només la manera de denominar un lloc, sinó que és la representació d’aquest a través dels valors, creences, actituds, etc. Per tant, la morfologia que presente un topònim concret vindrà determinada per la llengua que el vehicule i per altres factors culturals. [...]

Abstract

Abstract: The Valencian historian Gaspar Escolano (XVII century) collects in his Décadas the etymologies of Valenciana names and place-names given by other historians. The author has extracted and ordered them alphabetically.