Abstract

A partir de l’aportació de 1953 de Samuel Gili i Gaya sobre el mossàrab de Lleida, ha estat acceptat com un lloc comú de la filologia catalana que el romanç andalusí lleidatà coetani de la conquesta comtal (1149) tenia característiques afins al català nouvingut. Tant la [...]

Abstract

The author presents the tentative results of a lexical research carried out on a collection of seven criminal prosecutions between 1482 and 1598 preserved in the Arxiu Municipal de la Pacria in Lleida. A fraction of the 33 gleaned words was still unattested in basic lexicographical [...]