Abstract

Diversos autors han analitzat els voluminosos tractats de Francesc Eiximenis, especialment pel que fa a matèries relacionades amb la teologia moral, però també sobre altres temes, com la guerra i la pau, l’astrologia, el govern, la cuina i el menjar, i d’altres. En aquest article [...]

Abstract

Las patologías desarrolladas a partir de desórdenes nutricionales son una problemática de común ocurrencia en los centros de rehabilitación de fauna silvestre, ya que por su naturaleza, este tipo de animales no suele ser objeto de estudio, y por [...]