Abstract

Reviews Caplletra 58 (Spring, 2015): Lesley K. Twomey: Joan Roís de Corella, Psalteri: edició crítica. Edició, estudi introductori i notes, Josep Lluís Martos. València, Institució Alfons el Magnànim, 2013 («Biblioteca d’Autors Valencians», 59), 360 pp.María [...]

Abstract

Reviews Caplletra 57 (Autumn, 2014): Lluís Cabré: Bernat Metge, ‘The Dream’ of Bernat Metge / Del Somni d’en Bernat Metge, translated into English by Antonio Cortijo Ocaña and Elisabeth Lagresa, with an introduction and notes by Antonio Cortijo Ocaña, Amsterdam/Philadelphia, [...]

Abstract

Presentation to the monograph «La ironia en la literatura catalana de preguerra», number 60 (Spring 2016) of Caplletra. Revista Internacional de Filologia.

Abstract

Book review: F. Xavier Vila & Vanessa Bretxa (eds.) Language Policy in Higher Education. The Case of Medium-Sized Languages, Bristol, Multilingual Matters, 2015, 218 pp.

Abstract

Book review: Enric Balaguer, Constel·lacions postmodernes, València, Publicacions de la Universitat de València, 2015, 200 pp.

Abstract

Book review: Francesc Massip Bonet (ed.), Repensar el sombrío Medioevo / Those Dark Ages Revisited. Nuevas perspectivas para el estudio de la cultura medieval y de la temprana Edad Moderna, Kassel, Edition Reichenberger, 2014, 245 pp.

Abstract

Book review: G. Golobardes, Diccionari grec clàssic-català, Barcelona, PAM 2015, ISBN 978-84-9883-787-2.

Abstract

Book review: Maria Conca & Josep Guia (2014), La fraseologia. Principis, mètode i aplicacions, Alzira, Bromera/IIFV, 216 pp., ISBN: 9788490262818.

Abstract

Book review: Jennifer Duprey, The Aesthetics of the Ephemeral. Memory Theaters in Contemporary Barcelona, State University of New York, 2014, 274 pp.

Abstract

Introduction to the monograph «La gramàtica històrica i la teoria lingüística: una comunicació profitosa», number 61 (Autumn 2016) of Caplletra. Revista Internacional de Filologia.