Abstract

The age of knowledge has come and the enterprises present themselves as "knowledge enterprises" and their employees as sources of knowledge - "knowledge workers". Knowledge has become a merchandise, to be on the knowledge market. In an enterprise knowledge becomes the capital, important for achieving competitive advantage on the market but it cannot be measured easily. The field of intellectual capital is very complex, mostly because it is difficult to categorize it. The important concepts and definitions for intellectual capital include an emphasis that intellectual capital is based on knowledge and is usable in any enterprise. Knowledge and skills determine the possibilities of an individual to actively influence the social development and ensure their quality of life. Prišla je doba znanja in podjetja se vse bolj predstavljajo kot »podjetja znanj«, svoje zaposlene pa kot vire znanja »Znanjske delavce«. Znanje je postala blago, ki se menja na trgu znanja, v podjetju pa postaja kapital, ki je pomemben za doseganje konkurenčne prednosti na trgu, vendar ga je težko izmeriti. Področje intelektualnega kapitala je zelo kompleksno predvsem zato, ker gre za kategorijo, katero je zelo težko meriti. Pomembnejši koncepti in opredelitve intelektualnega kapitala vsebujejo poudarek, da je intelektualni kapital nekaj, kar bazira na znanju in je uporabno v podjetju. Znanje in veščine opredeljujejo možnosti posameznika, da dejavno vpliva na družbeni razvoj in si zagotavlja kakovostno življenje.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

https://doaj.org/toc/0353-5320,
https://doaj.org/toc/1848-4069
https://dk.um.si/Dokument.php?id=112023&dn=,
https://dk.um.si/Dokument.php?id=112022&dn=,
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11361558?lang=sl under the license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Back to Top

Document information

Published on 01/01/2007

Volume 2007, 2007
DOI: 10.7307/ptt.v19i2.941
Licence: Other

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?