Abstract

Interest in Intelligent Transportation Systems comes from the problems caused by traffic congestion, road accidents and air pollution. Traffic congestion continues to grow worldwide as a result of increased motorization, population growth, changes in population density and urbanization. Interest in ITS can also be attributed to reducing road accidents and increasing traffic safety. The most common causes for road accidents are excessive speed, inattentive driving and ignorance of the right-of-way rules. To eliminate these causes, experience, knowledge of traffic regulations and a new car are not enough % vehicle safety systems have to take part as well. Therefore, the European Union issued a directive on the installation of intelligent systems, whose functions are active support during driving, warning the driver in dangerous situations and alerting passengers of the car in case of irregularities in motor function or actions carried out by the driver that may cause danger, such as swerving while falling asleep. These systems help drivers to avoid accidents, and in the event of a collision, an emergency call is automatically made. Furthermore, they can be used to regulate traffic patterns or to reduce engine performance, which would reduce pollution. With these benefits in mind, the EU has indicated to the automotive industry that installation of these new Intelligent Transportation Systems should be mandatory in their new vehicles. Zainteresowanie Inteligentnymi Systemami Transportowymi (ITS) wynika z problemów spowodowanych przeciążeniem ruchu drogowego, wypadkami drogowymi oraz zanieczyszczeniem powietrza. Przeciążenie ruchu stale wzrasta na całym świecie, jako rezultat wzrostu motoryzacyjnego, zwiększenia liczby ludności, zmiany w gęstości zaludnienia oraz urbanizacji. Zainteresowanie ITS może również być przypisane redukcji wypadków oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Najczęstszymi powodami wypadków drogowych są nadmierna prędkość, nieuważne prowadzenie samochodu oraz ignorowanie zasad ruchu drogowego. By wyeliminować te powody, doświadczenie, wiedza o zasadach ruchu drogowego oraz nowy samochód nie są wystarczające – powinny tu również brać udział systemy bezpieczeństwa pojazdu. Dlatego też Unia Europejska ustanowiła dyrektywę o instalowaniu inteligentnych systemów, których funkcje to aktywne wspieranie podczas jazdy, ostrzeganie kierowcy o sytuacjach niebezpiecznych oraz powiadamianie pasażerów samochodu w razie nieprawidłowości w działaniu silnika lub o działaniach powodowanych przez kierowcę, które mogą powodować niebezpieczeństwo, takie jak zbaczanie z drogi w wyniku zasypiania. Systemy te pomagają kierowcom zapobiec wypadkom oraz w razie kolizji wykonują automatycznie telefon alarmowy. Co więcej, mogą być stosowane do regulowania wzorców ruchu lub redukcji osiągów silnika, co zmniejsza ilość zanieczyszczeń. Mając na uwadze te korzyści, Unia Europejska zaleciła przemysłowi motoryzacyjnemu, instalowanie Inteligentnych Systemów Transportowych w nowych pojazdach.

Document type: Article

Full document

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document

Original document

The different versions of the original document can be found in:

https://doaj.org/toc/1896-0596,
https://doaj.org/toc/2300-861X
https://dk.um.si/Dokument.php?id=114280&dn=,
https://dk.um.si/Dokument.php?id=114279&dn=,
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/512566589?lang=sl under the license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Back to Top

Document information

Published on 01/01/2017

Volume 2017, 2017
Licence: Other

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?