Abstract

The market offers various computer programs for simulating traffic flows at level intersections whose mathematical background is not known to the end users. Thus the user only enters the data without being aware of how the program works. The results obtained cannot be evaluated properly, which may lead to subjective decisions. The paper presents some simple mathematical alternatives which are used to determine the length of a left-turn lane in a level intersection. Na trgu je danes več različnih računalniških programov za simulacijo prometnih tokov v nivojskih križiščih, ki temeljijo na matematičnem ozadju, ki pa je načeloma neznano končnemu uporabniku programa. Uporabnik večinoma vnaša vhodne podatke brez, da bi poznal model in matematične postopke, ki privedejo do končnih rezultatov. Končnih rezultatov tako ni možno ovrednotiti, kar pa lahko privede do subjektivnih odločitev. V prispevku so prikazane enostavne alternativne matematične možnosti za določitev potrebe po uvedbi ločenega pasu za leve zavijalce in dolžine le-tega.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

https://doaj.org/toc/0353-5320,
https://doaj.org/toc/1848-4069
https://dk.um.si/Dokument.php?id=111909&dn=,
https://dk.um.si/Dokument.php?id=111908&dn=,
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/6976278?lang=sl under the license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Back to Top

Document information

Published on 01/01/2017

Volume 2017, 2017
DOI: 10.7307/ptt.v14i1.843
Licence: Other

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?