Abstract

There is presented a software product intended for evacuations by using road transport while keeping to all the binding conditions. This software displays all the points important for evacuation and its process by means of digital maps, puts out routes in dependence on extraordinary event. It is possible to manually control inputs, parameters and process of the solution. V článku je prezentován produkt určený k evakuaci pom,ocí silniční dopravy při dodržení všech vstupních podmínek. Tento produkt vyhodnocuje všechny důležité body pro evakuaci a její proces za použití prostředků jako jsou digitální mapy, průchodnost dopravní sítě v závislosti na mimořádných událostech. Pokud je to možné, jsou řízeny vstupy, parametry a proces řešení.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

Back to Top

Document information

Published on 01/01/2016

Volume 2016, 2016
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?