Abstract

Aquest treball mostra que una millora en les infraestructures viàries té un impacte positiu en el creixement econòmic d’un territori mesurat a partir del volum d’inversió privada en béns d’equipament. L’estudi també posa de manifest que l’ús de la política d’infraestructures com a política regional genera una pèrdua en termes d’eficiència. Així mateix, es calcula l’impacte sobre el creixement del PIB a llarg termini distingint entre diferents nivells de renda provincial i, en particular, per Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. Paraules clau: infraestructures, potencial de mercat, eficiència

Full document

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 11/05/18
Accepted on 11/05/18
Submitted on 27/02/18

Licence: Other

Document Score

0

Views 1
Recommendations 0

Share this document