Abstract

L’objectiu del projecte que es presenta al Quart Premi Duran i Farell de Investigació i Tecnologia és el desenvolupament d’un nou codi de càlcul basat en el mètode dels elements finits per a l’estudi fluido-dinàmic d’embarcacions. El codi permet reproduir de forma virtual amb fidelitat l’anomenat “Canal d’Assaigs Hidrodinàmics” (CAH) utilitzat regularment per l’avaluació experimental de la resistència hidrodinàmica de vaixells. El nou codi, anomenat TDYN, és una alternativa molt més econòmica i precisa als assaigs al CAH, al permetre analitzar el comportament de vaixells a l’aigua a escala real, eliminant, doncs, els errors d’escala usuals en els assaigs experimentals. TDYN incorpora nous models matemàtics i mètodes d’elements finits avançats que han dut a terme nombroses publicacions internacionals. TDYN es va desenvolupar conjuntament per investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) del Dept. de Resistència de Materials i Estructures de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona i del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques de la Facultat de Nàutica de Barcelona en el marc de diversos projectes europeus i nacionals duts a terme en col·laboració amb el CIMNE i l’empresa COMPASS, a més a més d’altres empreses de prestigi en el sector naval. TDYN es va aplicar al disseny de diversos velers de la Copa Amèrica (en particular per l’equip del vaixell ALINGHI guanyador a l’edició del 2003). TDYN el comercialitza actualment a tot el món l’empresa COMPASS, una spin-off de la UPC.

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 01/01/2004

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 3
Recommendations 0

Share this document