Abstract

This thesis conducts research on the light rail transit (LRT)-line Tvärbanan in Stockholm regarding punctuality of dwell time (DT), focusing on the influence passengers have on the mean and the variance of DT. The eight major stops during rush-hours are analyzed through a combination of quantitative and qualitative analysis. DT is proved to be affected by many factors in a complex setting, with vast differences between stops and between train types, proving that the infrastructure, the platform design, and the train design is important factors. The overall core problem is the non-uniformity of passengers, which is caused mainly by (1) the platform layout, especially the locations of entrances/exits, (2) placement of the train doors in relation to platform obstacles, (3) connections to other means of public transportation, and (4) the overall placement of the entrances/exits at other stops in the same direction. Stop-specific measures and suggestions of overall improvements are proposed in order to reduce the mean and the variation of DT. Detta examensarbete undersöker hur uppehållstid påverkas av passagerare på light rail-linjen Tvärbanan i Stockholm, vilket har haft en historia av höga och oförutsägbara uppehållstider. De åtta största hållplatserna under rusningstid är analyserade genom en kombination av kvalitativa och kvantitativa studier. Uppehållstiden beror på många faktorer i en complex miljö, där stora skillnader finns mellan de olika hållplatserna och de olika tågtyperna, vilket är ett bevis att infrastrukturen, plattformsdesignen och tågdesignen är viktiga faktorer. Grundproblemet är att passagerare är ojämnt fördelade på plattformarna, vilket är orsakat av (1) plattformsdesignen, speciellt vart ingångar/utgångar är placerade, (2) vart tågdörrarna stannar i relation till objekt på plattformen, (3) förbindelser till annan kollektivtrafik och (4) hur ingångar/utgångar är placerade över hela linjen i samma riktning. Övergripande och hållplatsspecifika åtgärder för att minimera uppehållstiden presenteras i rapporten.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

Back to Top

Document information

Published on 01/01/2020

Volume 2020, 2020
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?