Abstract

The need for improving quality of passenger transportation by rail transport to increase the competitiveness of this means of transport is demonstrated. Major criteria influencing the quality of passenger transportation by rail transport are defined and expert evaluation questionnaires, allowing the authors to obtain the data on the presented criterion significance from the respondents (service people of the train) are prepared. The searching for ways of determining suitability of mathematical statistics methods for checking the concordance of expert judgements is described. For this purpose, the AHP (Analytic Hierarchy Process) method, allowing pairwise criteria evaluation, is used. Based on the calculated average values of the criterion significance and ranks, obtained using the data elicited from the questionnaires filled by the service staff of the trains (train masters, mechanic operators-electricians, conductors, etc.), the priority order of the criteria is determined. Article in Lithuanian. Traukinius aptarnaujančio personalo nuomonės apie keleivių vežimo kokybės kriterijų svarbą nustatymas ahp metodu Santrauka. Pagrįsta būtinybė gerinti keleivių vežimo geležinkeliais kokybę, kad šios rūšies transportas tobulėtų ir taptų konkurencingu tarp kitų transporto rūšių. Susisteminti svarbiausi kriterijai, turintys įtakos keleivių vežimo geležinkeliais kokybei. Sudarytos ekspertinio tyrimo anketos, leidusios surinkti duomenis apie respondentų (traukinius aptarnaujančio personalo) nuomonę nustatant kriterijų, pateiktų anketose, svarbą. Pateikta matematinės statistikos metodų, leidžiančių nustatyti ekspertų nuomonių suderinamumą, tinkamumo paieška. Tam taikytas hierarchijų analizės proceso (Analytic Hierarchy Process – AHP) metodas, leidžiantis kriterijus lyginti poromis (Saaty metodas). Pagal traukinius aptarnaujančio personalo (traukinio viršininkų, mechanikų elektrikų, vagonų palydovų) apklausos anketinių duomenų apskaičiuotus kriterijų svarbos vidurkius ir rangus nustatyti jų prioritetai.  Reikšminiai žodžiai: geležinkelių transportas, keleivių vežimas, kokybės kriterijai, AHP metodas, svarbumas, konkordancija.  

Document type: Article

Full document

The URL or file path given does not exist.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

http://www.mla.vgtu.lt/index.php/mla/article/view/mla.2009.6.12/0,
https://academic.microsoft.com/#/detail/2151842807
http://dx.doi.org/10.3846/mla.2009.6.12
https://doaj.org/toc/2029-2341,
https://doaj.org/toc/2029-2252
Back to Top

Document information

Published on 01/01/2011

Volume 2011, 2011
DOI: 10.3846/mla.2009.6.12
Licence: Other

Document Score

0

Views 1
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?