Abstract

The daily commute is still the main source of traffic congestion. Despite transport research emphasis on commuters, the work end of home to work travel receives less attention. However, employers influence the commute behaviour of employees in different ways. The Belgian database Home-to-Work-Traffic (HTWT) contains information on accessibility, work regimes and mobility management initiatives of 7460 worksites of large employers in Belgium. In a spatial multilevel regression model both contextual and worksite factors are incorporated to investigate the share of cycling employees. While controlling for different economic, physical and other factors, the provision of bicycles by the employer seems to be successful, while the effect of bicycle facilities is less clear, partly due to the fact that bicycle facilities are more popular in less cycle-friendly areas. Het dagelijkse pendelverkeer is nog steeds de voornaamste bron van verkeerscongestie. Ondanks de nadruk die transportonderzoek legt op dit pendelverkeer, blijft de werkkant van het woon-werkverkeer onderbelicht. Nochtans beïnvloeden werkgevers het pendelgedrag van hun werknemers op verschillende manieren. De Belgische databank woon-werkverkeer bevat informatie over de bereikbaarheid, de arbeidstijden en mobility management maatregelen van 7460 werklocaties van grote werkgevers gevestigd in België. In een ruimtelijk multilevel regressiemodel zijn zowel omgevings- als werklocatiefactoren opgenomen om het aandeel fietsende werknemers te verklaren. Rekening houdend met economische, fysische en andere factoren, lijkt het actief aanbieden van fietsen door de werkgever een succesvolle maatregel, terwijl het effect van de klassieke fietsvoorzieningen minder duidelijk is, onder meer omdat deze vooral terug te vinden zijn in minder fietsvriendelijke gebieden.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

https://doaj.org/toc/1377-2368,
https://doaj.org/toc/2294-9135
https://core.ac.uk/display/34127304,
https://biblio.ugent.be/publication/873878,
https://journals.openedition.org/belgeo/8763,
https://academic.microsoft.com/#/detail/2044768848
  • [ ]
Back to Top

Document information

Published on 01/01/2009

Volume 2009, 2009
DOI: 10.4000/belgeo.8763
Licence: Other

Document Score

0

Views 1
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?