Abstract

Flexibla och ekonomiska system för eldrift av vägfordon är ett område med aktiv utveckling och forskning. Denna rapport tillämpar sådana system för drift av alla stadsbussar i Lund. En programvara
för simulering och ekonomisk optimering av sådana system har utvecklats och några systemkonstruktioner presenteras. Ett försök till realistiska kostnader och resultat uppskattningar av de viktigaste komponenterna presenteras. Alla bussar antas arbeta vid samma schema som i dag.
Under vissa antaganden visar det sig att dessa system är billigare än diesel och gas bussar förutom att de är tystare och utan lokala föroreningar. Flexible and economic systems for full electric operation of road vehicles are an area of intense research and development. This report applies such systems to the operation of all city buses in Lund.
Software for simulation and economic optimization of such systems is developed and a few system designs are presented. An attempt to a realistic cost and performance estimate of the main components is presented. All buses are assumed to operate at the same schedule as today. Under some of the assumptions these systems are shown to be cheaper than diesel and gas buses in addition to
being quieter and without local pollution.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

http://lup.lub.lu.se/record/5470329/file/7362616.pdf
https://portal.research.lu.se/ws/files/5590392/7362616.pdf
Back to Top

Document information

Published on 31/12/14
Accepted on 31/12/14
Submitted on 31/12/14

Volume 2015, 2015
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 1
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?