Abstract

Modern approach to transportation system research is based on the system theory. System analysis is relevant. Constant transportation technique and technology development caused by the need of conformation to the new market conditions is the basis for such an approach. The model approach for resolving the problems of public passenger transport is provided in a scientific report. The model of quality of passenger transport comprises the submodels which define relevant measures for the provision of passenger transport quality. The synthesis of sub-model for adoption of quality standards, submodel of passenger demands, submodel of operation safety and security and economic submodel construct the model of quality of public passenger transport (PPT). Its evaluation has been carried out using SWOT analysis. Sodobni pristopi k raziskovanju prometnega sistema javnega potniškega prometa temeljijo na upoštevanju teorije sistemov posledica česar je sistemski pristop k obravnavanju problematike. V slednje nas usmerja predvsem nenehen razvoj tehnike in tehnologije proizvodnje prometnih storitev, ki se mora prilagajati novim tržnim pogojem poslovanja. V znanstvenem prispevku je prikazan modelski pristop k reševanju javnega potniškega prometa. Model kakovosti javnega prevoza temelji na podmodelih, ki določajo potrebne ukrepe za zagotavljanje kakovosti javnega prevoza. Sinteza podmodela osvajanja standardov, podmodela povpraševanja po javnem prevozu, podmodela varnosti obratovanja in ekonomskega podmodela vzpostavlja model kakovosti javnega potniškega prometa, kate-rega vrednotenje je narejeno s pomočjo SWOT analize.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

https://doaj.org/toc/0353-5320,
https://doaj.org/toc/1848-4069
https://dk.um.si/Dokument.php?id=112055&dn=,
https://dk.um.si/Dokument.php?id=112054&dn=,
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13949718?lang=sl under the license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://hrcak.srce.hr/file/122076
http://dx.doi.org/10.7307/ptt.v22i1.165
https://core.ac.uk/display/90989040,
https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=66016&lang=slv,
https://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/view/165,
https://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/download/165/72,
https://academic.microsoft.com/#/detail/2027957721
Back to Top

Document information

Published on 01/01/2010

Volume 2010, 2010
DOI: 10.7307/ptt.v22i1.165
Licence: Other

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?