Abstract

TEZ8153 Tez (Yüksek Lisans) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2010. Kaynakça (s. 55-57) var. xi, 59 s. : res., hrt., tablo ; 29 cm. In this thesis, a web based public transportation route planning tool (ToTRoP) is developed. The routes are generated to transport people to a specific location (a hospital, a stadium, a university campus etc.) while keeping minimum cost and maximum passenger number. ToTRoP uses Google APIs to convert text based address data into geographical location data and then generates the most beneficial routes to a target point. ToTRoP is used to derive possible transportation routes from the city of Adana to Çukurova University's campus based on the anonymous address data of the freshmen students. According to the test results, transportation of approximately 76 % of the students is enabled through seven routes. The tool can work integratedly with other GIS software thanks to WFS support. This feature enables it to be a SOA based GIS application. Bu tezde, halk otobüsü taşımacılığı için coğrafi bilgi sistemi tabanlı rotalar üreten bir web aracı geliştirilmiştir. Farklı adreslerde yaşayan kişileri hedef bir noktaya (hastane, stadyum, üniversite kampüsü v.b.) taşımak amacıyla üretilen rotaların hedefe minimum maliyetle en fazla yolcunun erişmeleri amaçlanmıştır. Sunulan araç verileri coğrafik verilere dönüştürmek için Google Map API'leri kullanır ve hedef noktaya ulaşmak için en faydalı rotaları üretir. Bu araç Çukurova Üniversitesi kampüsüne ulaşım için yeni öğrencilerin adres bilgilerini baz alarak uygulanabilir taşıma rotaları üretti. Bu test verilerine göre yedi tane rota ile öğrencilerin yaklaşık %76 sının taşınması sağlandı. Ek olarak OGC tarafından tanımlanan WFS servisi ile diğer CBS uygulamaları ile entegre olabilir. Bu saye de yapılan uygulama SOA tabanlı olmuştur.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

Back to Top

Document information

Published on 01/01/2010

Volume 2010, 2010
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 5
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?