Abstract

quest projecte consisteix a desenvolupar una nova versió de l'API de geolocalització de TooPath utilitzant les tecnologies actuals. La nova versió oferirà un sistema de seguiment per a qualsevol tipus de dispositiu electrònic i una web per consumir i demostrar les funcionalitats de l'API.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

Back to Top

Document information

Published on 01/01/2018

Volume 2018, 2018
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 2
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?