Abstract

This article compares the costs of public road and rail regional passenger transport in the district of Pardubice. The article contains the differences in unit costs between two means of transport, the objective point of view of the road and rail transport costs in the Pardubice region. The topic of solution is the classification of the differences in costs for road and rail passenger transport, because road transport does not include costs for road infrastucture and travel reimbursement for the use of other infrastructure. Příspěvek řeší porovnání nákladů na veřejnou silniční a železniční regionální osobní dopravu v Pardubickém kraji. Bude provedena analýza nákladů na silniční a železniční osobní dopravu, vymezen rozdíl v nákladovosti obou druhů dopravy, analýza jednotkových nákladů na dopravní výkon, objektivizace pohledu na nákladovost silniční a železniční dopravy v Pardubickém kraji. Předmětem řešení bude identifikace rozdílu v nákladech u silniční a železniční osobní dopravy, protože v silniční dopravě se nezapočítávají náklady na dopravní a cestu úhrada za použití ostatní infrastruktury.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

Back to Top

Document information

Published on 01/01/2016

Volume 2016, 2016
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?