Abstract

Rezumat</jats:title> <jats:p> Lucrarea prezintă rezultatul încercărilor efectuate la cicluri cinematice cu deplasări instantanee armonice pentru elemente elastomerice cu rol de izolare dinamică în conformitate cu SR EN 1337-3 şi SR EN 15129. Valorile amortizării interne determinate pe standuri de încercare în condiţiile din documentele de referinţă trebuie corelate cu valorile sistemului de dispozitive antiseismice elastomerice ce echipează un sistem dinamic supus acţiunilor seismice exterioare.</jats:p> <jats:p>În acest caz, pentru fiecare situaţie reală, proiectantul trebuie să realizeze corelaţia dintre cele două valori ale amortizării obţinute în laborator cu amortizarea specifică sistemului structural care este supus acţiunilor dinamice exterioare. Din lucrare rezultă echivalenţa necesară astfel încât, valorile experimentale să poată fi corectate în mod riguros şi să poată reprezenta parametrii reali ce trebuie luaţi în calcul.

Document type: Article

Full document

The URL or file path given does not exist.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

https://www.degruyter.com/view/j/rjti.2014.3.issue-2/rjti-2015-0023/rjti-2015-0023.pdf,
http://dx.doi.org/10.1515/rjti-2015-0023 under the license cc-by-nc-nd
https://doaj.org/toc/2286-2218 under the license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://core.ac.uk/display/88050837,
https://academic.microsoft.com/#/detail/2013863091
Back to Top

Document information

Published on 01/01/2014

Volume 2014, 2014
DOI: 10.1515/rjti-2015-0023
Licence: Other

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?