Documents published in Scipedia

 • S. Karatzimas, C. Miquela
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest estudi examina les percepcions que els alcaldes i els interventors catalans tenen sobre el marc legislatiu que regula la sostenibilitat financera. S’analitza [...]

 • S. Karatzimas, C. Miquela
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Aquest estudi examina i compara les percepcions que els alcaldes i els interventors municipals dels ajuntaments catalans tenen sobre els aspectes relacionats amb el marc legislatiu [...]

contributions