Documents published in Scipedia

  • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

    Abstract
    Des de l’any 2000, l’expansió del comerç mundial ha estat molt notòria, amb taxes de creixement per damunt del PIB. Les exportacions catalanes [...]

  • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

    Abstract
    L’economia catalana és una economia molt oberta i els reptes de la globalització l’afecten molt directament. Tot i les dificultats, durant la crisi, [...]

contributions