Documents published in Scipedia

  • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

    Abstract
    The business sector dedicated to smart cities is growing and increasingly offers more business opportunities in Catalonia, representing today a 3% of the Catalan GDP. Within [...]

  • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

    Abstract
    El sector empresarial dedicat a les smart cities està en creixement i cada vegada ofereix més possibilitats de negoci a Catalunya, representant un 3% del PIB [...]

contributions