Documents published in Scipedia

  • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

    Abstract
    El nostre iceberg es fon. El títol ve del llibre que publicà el professor de Harvard John Kotter el 2006 com a seqüela del seu exitós “Leading [...]

contributions