• M. Bru, D. Roldan, D. Cortasa, M. Ràmia
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Mejorar el bienestar de la sociedad mediante la optimización de los sistemas de salud es una de las prioridades de nuestra sociedad por ello es imprescindible buscar [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La robótica, la automatización y la inteligencia artificial (RAIA) están cambiando la forma en que se realiza el trabajo, pero hay una escasez de investigación [...]

 • J. Torrent, Á. Díaz-Chao
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest treball estudia els nous models de productivitat de la PIME industrial catalana, en especial el paper dels fluxos de coneixement (R+D, innovació i usos d’Internet) [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  No sembla possible regular les noves tecnologies només amb regles o principis generals. Cada cop més es fa ús de Impact Assessment o anàlisi de [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L'Economia Col·laborativa (EC), és a dir, el consum col·laboratiu i la producció de capital i mà d'obra entre grups distribuïts [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Las economías quieren digitalizarse y para ello vigilan con atención la evolución de sus indicadores digitales. En este modo de vigilancia, algunos países [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La digitalización es la fuerza de cambio existente tras la revolución tecnológica de nuestros tiempos. La capacidad humana de capturar información [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El estudio analiza la presencia online de las cooperativas de fruta de Catalunya con el fin de determinar si dichas entidades están adaptadas al comercio electrónico. [...]

 • A. Garola, X. Farriols, F. Fabregat
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La justícia és un dels pilars de l’estat del benestar i les seves actuacions tenen un gran impacte en termes econòmics. Per tant, és important [...]

editors

information

    About this publication
    How to submit
    Open access
    Contact

Categories

Economics