Abstract

Treball desenvolupat dins el marc del programa 'European Project Semester'.