About me

Experiència professional com Economista

Àmbit: auditora, economista forense i mediadora

 • Auditora de comptes pel Registro Oficial Auditores Cuentas (ROAC) nº 12.236.
 • Revisions comptes justificatives de subvencions de projectes amb finançament privat: nacional i internacional i públic: nacional i de l’ Unió Europea.
 • Elaboració de DUE DILIGENCE per valoració d’ empreses en adquisicions.
 • Economista forense per actuacions i peritatges de l'administració de justícia
 • Administradora Concursal nombrada pels jutjats mercantils.
 • Mediadora civil, mercantil i concursal, nombrada pel Registre del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i com mediadora concursal pel Registre del Ministeri de Justícia.

Àmbit:  consultora pel diagnosi social i econòmic

 • Experta en subvencions públiques a nivell nacional i de la UE en projectes d'empreses, entitats economia social i agents socials en els àmbits de la R + D, l'ocupació i el diàleg social.
 • Avaluadora de l’ UE per projectes de la subvenció H2020 per a pimes.
 • Elaboració d'eines de formació pel desenvolupament del diàleg social en les entitats.

FORMACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

 • Llicenciada en ciències econòmiques i empresarials, secció empresarials amb especialització Financera per la Universitat de Barcelona, any 1975-1979
 • Postgrau en Economia i Negocis a Amèrica Llatina per la Universitat Pompeu Fabra de Catalunya, any 1998.
 • Expert en Responsabilitat Social Empresarial per AENOR, partner ISO a Espanya, 2011.
 • Màster de Mediació any 2013-2014 pel Col·legi Professional de Doctors i Llicenciats en Filosofia, lletres i en ciències de Catalunya.
 • Curs d’ especialització en Mediació Concursal any 2014 per la Fundación Uned.

Pertany:

 • Col·legi d'Economistes de Catalunya núm. 2231
 • Registre d'Economistes Auditors REA núm. 5363.
 • Registre d’ Economistes Forense REFOR núm. 3147
 • Registre d'experts del Consell General de Col·legis d'Economistes en Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del terrorisme.
 • Registre Oficial Auditors de Comptes del Ministeri d'Econòmica i Competitivitat ROAC núm. 12236.
 • Experta del Banc d’ Espanya en previsió del Blanqueig de Capital i Finançament del terrorisme.
 • Registre de Mediadors secció I, i registre de Mediadors concursals secció II del Ministeri de Justícia.
 • Registre Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
 • Registre de persones mediadores del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya.
 • Xarxa de l’ Economia Social.
 • Club SXXIe Siècle de Catalunya.

Publications

Published documents
1
Documents under review
0
External documents
0