(Created page with " == Resum == Resum: Aquesta contribució als estudis neològics del català usat als mèdia orals, especialment a la televisió, ens permet confirmar que la neologia de manll...")
 
m (Scipediacontent moved page Draft Content 106757963 to Creus Julia-Mune 2015a)
 
(No difference)

Latest revision as of 10:48, 15 March 2019

Resum

Resum: Aquesta contribució als estudis neològics del català usat als mèdia orals, especialment a la televisió, ens permet confirmar que la neologia de manlleu, que ens facilita la denominació de nous objectes i conceptes amb vocabulari forà, prové majoritàriament de l’anglès, esdevingut l’idioma innovatiu per excel·lència en una gran varietat de camps, sobretot en els esports i la tecnologia. A més, la terminologia especialitzada, formada d’arrels clàssiques i afixació culta afavoreix la renovació i l’augment de les habilitats expressives de les llengües en qualsevol àrea científica com a resultat de la ràpida evolució de la nostra societat. S’hi tracta un bon nombre de processos de formació de paraules, com ara la de derivats i compostos cultes, l’habilitació de noms propis, l’acronímia i la siglació, així com l’adaptació al català segons les seves regles ortogràfiques i ortoèpiques.Paraules clau: llengua dels mèdia orals, llenguatge de la ràdio i la TV, manlleus de l’anglès, composició culta, afixació en terminologia especialitzada, siglació, acronímia.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 19/10/15
Accepted on 19/10/15
Submitted on 19/10/15

Volume 30, Issue 2, 2015
DOI: 10.7203/caplletra.59.6908
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?